Stikstofcrisis: de tijd van flauwekul is voorbij! – Jaap Haasnoot

Stikstofcrisis: de tijd van flauwekul is voorbij! – Jaap Haasnoot

De politieke Bühne Deze week was er een memorabel debat over de stikstofproblematiek in de Provinciale Staten van Zuid Holland. Onze fractie vond dat dit debat, dat door Forum voor Democratie en D66 was aangevraagd, een beetje te vroeg kwam. Het Rijk is nog aan het studeren op een oplossingsrichting en die wordt naar verwachting […]