Pleidooi voor verruiming bezoekersregeling ouderen

Pleidooi voor verruiming bezoekersregeling ouderen

50PLUS wil dat de bezoekersregeling voor thuiswonende ouderen wordt verruimd. “De huidige regeling is voor veel ouderen buitengewoon belastend”, stelt Liane den Haan. De fractievoorzitter van 50PLUS pleitte ook voor duidelijkheid over de coronamaatregelen en over de vaccinatiestrategie. Veel ouderen zitten door de coronamaatregelen al ruim een jaar in een sociaal isolement. Ze mogen maar […]

Afscheid van drie kanjers!

Afscheid van drie kanjers!

  De fractie van de Provinciale Staten Zuid Holland bedankt Kamerleden, Leonie Sazias, Gert Jan van Otterloo en fractievoorzitter Corrie van Brenk voor hun tomeloze inzet voor de goede zaak van de 50PLUS Partij. Wij wensen ze alle voorspoed voor de toekomst!     Fractievoorzitter Willem Bakx, Jaap Haasnoot en Hans Cornet

Jij bent mijn Zorg Valentijn!

Jij bent mijn Zorg Valentijn!

Wie is uw Zorg Valentijn? Wie is de zorgmedewerker naar uw hart? Stuur hem of haar deze video door. (https://youtu.be/n1DBTB1BLes)  En nomineer uw Zorg Valentijn voor een bloemetje! Vanaf maart vorig jaar staan honderdduizenden zorgmedewerkers klaar voor iedereen die vanwege corona zorg en ondersteuning nodig heeft. Vorig jaar waren er allerlei acties om hen te […]

50PLUS Zuid Holland wil deltaplan om gevolgen vergrijzing aan te pakken

50PLUS Zuid Holland wil deltaplan om gevolgen vergrijzing aan te pakken

Seniorenhuisvesting als bouwsteen in integrale aanpak van de woningnood De fractie van 50PLUS in de Provinciale Staten van Zuid Holland heeft het initiatief genomen om meer aandacht te krijgen voor het onderwerp seniorenhuisvesting in Zuid Holland. Op donderdag 13 januari a.s. komt dit onderwerp ter discussie in de commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE) van […]

Nieuwjaarswens van 50PLUS Zuid-Holland

Nieuwjaarswens van 50PLUS Zuid-Holland

Beste leden / kiezer en inwoners van de Provincie Zuid Holland langs deze weg willen wij u een goed en vooral gezond 2021 wensen. Het jaar 2020 ligt achter ons en het jaar 2021 heeft zijn intreden gedaan. Het jaar 2020 heeft ons, geheel onverwacht, laten inzien hoe kwetsbaar de mens is. Een vervelend en […]