50PLUS Zuid-Holland steunt de roep om landelijk vuurwerkverbod op Oud en Nieuw 2021

50PLUS Zuid-Holland steunt de roep om landelijk vuurwerkverbod op Oud en Nieuw 2021

Persbericht: Vandaag spreekt de Tweede Kamer over de wens om dit jaar geen vuurwerk toe te staan op Oudejaarsavond. Verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu, D66) weet niet of er een dergelijk verbod haalbaar is.   Toejuichen Medisch Nederland zou een vuurwerkverbod toejuichen; hoe minder kans op letsel, hoe beter. „Alle beetjes helpen”, zegt voorzitter […]

50PLUS Zuid-Holland heeft haar website vernieuwd!

50PLUS Zuid-Holland heeft haar website vernieuwd!

De Provinciale Statenfractie van 50PLUS Zuid-Holland lanceert vandaag een vernieuwde en verbeterde website: www.zuidholland50plus.nl Voor de trouwe 50PLUS watchers, de leden en overige belangstellenden, zoals de pers in Zuid-Holland, is er vanaf woensdag 28 oktober 2020 een vernieuwde en verbeterde website. Hierop melden wij nieuws en wetenswaardigheden betreffende Provinciale Staten, de Waterschappen en het Verenigingsbestuur. […]

Jaarverslag Provinciale Staten Zuid Holland

Jaarverslag Provinciale Staten Zuid Holland

Beknopt Jaarverslag Provinciale Staten Zuid Holland nov 2019 – 2020: “Samen voor elkaar”. De samenleving is volop in beweging en de rol en positie van de Provincie als midden bestuur moet heroverwogen worden. Voor alle Statenleden van 50PLUS vormt dit een belangrijke uitdaging. Vooral de rol en positie van de oudere inwoners vormt voor onze partij […]

Provinciale Ledenvergadering 4 november

Provinciale Ledenvergadering 4 november

Aankondiging Provinciale Ledenvergadering (digitaal) op woensdag 4 november 2020 19.30 – 21.00 uur. Geachte leden, Het Provinciaal Bestuur Zuid-Holland heeft U op 11 augustus jl. uitgenodigd voor een fysieke ledenvergadering van 50PLUS, afdeling Zuid-Holland. Gelet op de recente ontwikkelingen rondom COVID-19 hebben we helaas moeten besluiten deze vergadering uitsluitend digitaal (en ingekort) te houden. Een […]

Stemadvies en informatie ALV 1 augustus 2020

Stemadvies en informatie ALV 1 augustus 2020

KOMENDE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN IS HET VOOR 50PLUS ER OP OF ER ONDER. DAAROM IS JUIST NU EENHEID EEN NOODZAAK! Beste leden van 50PLUS, Komende 1 augustus is de Algemene Ledenvergadering en wordt er een nieuw tijdelijk hoofdbestuur gekozen. Het kan één van de belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van 50PLUS zijn. Onze partij heeft een bewogen periode […]