Persbericht: Pensioenakkoord bewijst gelijk 50PLUS

Persbericht: Pensioenakkoord bewijst gelijk 50PLUS

Kritiek: Onnodige daling koopkracht gepensioneerden blijft bestaan. Voorwaarde 50PLUS voor steun: Behaalde rendementen eerlijk delen. Het Pensioenakkoord, dat vanavond bereikt is, bewijst het gelijk van de politieke partij 50PLUS. Eindelijk wordt erkend wat 50PLUS al sinds zijn oprichting heeft beweerd: de keuze voor een risicovrije rente is het probleem en daarom moet de rekenrente omhoog. […]

Kritische vragen over het Stikstofbeleid

Kritische vragen over het Stikstofbeleid

Op 27 mei heeft 50PLUS bij monde van Jaap Haasnoot kritische vragen gesteld over het stikstofbeleid in de commissie KNM van de Provincie Zuid-Holland Het is belangrijk dat er goede maatregelen komen, niet alleen om de natuur weer op orde te krijgen maar ook om de bouwopgave in Zuid Holland te kunnen realiseren. Dat bouwen […]

Persbericht: Vertrek Henk Krol

Persbericht: Vertrek Henk Krol

Hedenmorgen zijn wij geïnformeerd over het vertrek van Henk Krol uit de fractie van de Tweede Kamer van 50PLUS. Deze stap betreuren wij. De fracties van 50PLUS in de Provinciale Staten, in de gemeenteraad van Rotterdam en de Waterschappen van Hollandse Delta, van Schieland en de Krimpenerwaard, van Delfland en het bestuur van 50PLUS Zuid-Holland […]

Provincie Zuid-Holland moet actiever worden op gebied huisvesting bijzondere doelgroepen

Provincie Zuid-Holland moet actiever worden op gebied huisvesting bijzondere doelgroepen

Het is onverteerbaar dat men in de provincie Zuid Holland zeer actief is op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten maar al tevreden is als het provinciaal beleid geen hinderpaal vormt voor de huisvesting van andere doelgroepen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan jongeren, ouderen, gescheiden mensen en andere spoedzoekers. Jaap Haasnoot heeft in de […]

Alternatief voor project:“ Beter Bereikbaar Gouwe”

Alternatief voor project:“ Beter Bereikbaar Gouwe”

In de commissie Bereikbaarheid & Energie van Provinciale Staten van Zuid Holland heeft de fractie van 50PLUS aandacht gevraagd voor het goede alternatief van het Molenberaad voor het project “ Beter Bereikbaar Gouwe”! De fractie stelde dat de Gedeputeerde dit goede en zinvolle alternatief zeker mee moet nemen in zijn overwegingen tot realisatie.   Bekijk […]