Provincie Zuid-Holland moet actiever worden op gebied huisvesting bijzondere doelgroepen

Provincie Zuid-Holland moet actiever worden op gebied huisvesting bijzondere doelgroepen

Het is onverteerbaar dat men in de provincie Zuid Holland zeer actief is op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten maar al tevreden is als het provinciaal beleid geen hinderpaal vormt voor de huisvesting van andere doelgroepen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan jongeren, ouderen, gescheiden mensen en andere spoedzoekers. Jaap Haasnoot heeft in de […]

Alternatief voor project:“ Beter Bereikbaar Gouwe”

Alternatief voor project:“ Beter Bereikbaar Gouwe”

In de commissie Bereikbaarheid & Energie van Provinciale Staten van Zuid Holland heeft de fractie van 50PLUS aandacht gevraagd voor het goede alternatief van het Molenberaad voor het project “ Beter Bereikbaar Gouwe”! De fractie stelde dat de Gedeputeerde dit goede en zinvolle alternatief zeker mee moet nemen in zijn overwegingen tot realisatie.   Bekijk […]

Nieuw bestuur Zuid-Holland stelt zich voor

Nieuw bestuur Zuid-Holland stelt zich voor

Beste leden van 50PLUS Zuid-Holland,  Nu het einde van het jaar 2019 weer naderbij komt, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om U namens het bestuur fijne feestdagen en voor 2020 vooral een goede gezondheid toe te wensen. Wij zijn als nieuwe bestuur sinds eind 2019 actief. Zoals u al heeft kunnen vernemen, […]