Laatste afgelopen Evenementen

Provinciale Staten Zuid Holland

Provinciale Staten Den Haag

De eerste zitting van de Staten na het reces. Belangrijke onderwerpen zijn: Permanente Bewoning Recreatiewoningen Woonbarometer Opstellen PIP met M.E.R. procedure t.b.v. Warmtetransportleiding  Rijswijk-Leiden

Werkbezoek & Technische sessies

RWE: technische sessie behoefteraming bedrijventerreinen RWE: fysiek werkbezoek bedrijventerreinen regio Midden-Holland Optie Technische sessie RR Eindrapport bron van besmetting Agenda BE-W 1 september 2021