Laatste afgelopen Evenementen

Agenda Provinciale Staten ZH 6 april 2022

Provinciale Staten Den Haag

1) Initiatiefvoorstel PvdD kleine marterachtigen van de vrijstellingslijst Na de beraadslaging wordt Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over het initiatief-voorstel van Statenlid Van Viegen over kleine marterachtigen van de vrijstellingslijst:  Initiatief Statenvoorstel van statenlid Van Viegen Kleine marterachtigen van de vrijstellingslijst  Initiatiefvoorstel PvdD kleine marterachtigen van de vrijstellingslijst   Zienswijze GS op initiatiefvoorstel kleine […]

Statenvergadering Zuid-Holland 9 maart 2022

Provinciale Staten Den Haag

Agenda Statenvergadering Provinciale Staten Zuid-Holland 9 maart 2022:   Bespreekstukken Sub-agendapunten Voortgangsrapportage Stikstof De commissie KNM heeft op 19 januari 2022 het stikstofdossier besproken. De commissie heeft geadviseerd om de voortgangsrapportage als bespreekstuk te agenderen in de Statenvergadering van 9 maart. Stukken: GS-brief Voortgangsrapportage stikstof 2021_pdf Gebiedsplan Stikstof Zuid-Holland 0_1 met bijlagen_pdf Overzicht Rijksbronmaatregelen_pdf brief […]

Staten vergadering 2 februari

Digitaal

Agenda PS woensdag 2 februari 2022 Locatie: digitaal via TEAMS Aanvang: 10:00 uur Bespreekstukken   1.Maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe fase 2   2.Herziening 2021 Omgevingsbeleid   3.Locatie Bleizo-West, gemeente Lansingerland in samenwerking met gemeente Zoetermeer   4. Startnotitie herziening omgevingsbeleid module ruimte en wonen   5. Startnotitie omgevingsbeleid module energietransitie en notitie reikwijdte en detailniveau