Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Statenvergadering Zuid-Holland 9 maart 2022

9 maart 2022

Agenda Statenvergadering Provinciale Staten Zuid-Holland 9 maart 2022:

 

Bespreekstukken

Sub-agendapunten

 1. Voortgangsrapportage Stikstof

  De commissie KNM heeft op 19 januari 2022 het stikstofdossier besproken. De commissie heeft geadviseerd om de voortgangsrapportage als bespreekstuk te agenderen in de Statenvergadering van 9 maart.

  Stukken:
  1. GS-brief Voortgangsrapportage stikstof 2021_pdf
  2. Gebiedsplan Stikstof Zuid-Holland 0_1 met bijlagen_pdf
  3. Overzicht Rijksbronmaatregelen_pdf
  4. brief van gedeputeerde Baljeu Beantwoording mondelinge vragen de heer Hoogland VVD inzake stikstofdossier
 2. Regionaal Waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027

  Na de beraadslaging wordt Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om:

  Besluiten:
  1. Vast te stellen het Regionaal Waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027.
  2. Vast te stellen de Nota van Beantwoording zienswijzen regionaal waterprogramma.
  3. Te bepalen dat Bijlage C en Bijlage D bij het Regionaal Waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027 pas in werking treden op het moment dat de Omgevingswet in werking is getreden.
  4. In te trekken het Regionaal Waterplan Zuid-Holland 2016-2021 zoals vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten d.d. 29 juni 2016 met nummer 6904.

  Stukken:
  1. Statenvoorstel vaststelling regionaal waterprogramma (7435)
  2. Regionaal waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027 gewijzigd_pdf
  3. bijlage B KRW-nota gewijzigd_pdf
  4. Bijlage C Operationeel grondwaterbeleid gewijzigd_pdf
  5. Bijlage D beleidskader grondwaterkwaliteit gewijzigd_pdf
  6. KRW-nota bijlage 12 waterkwaliteit oppervlaktewaterlichamen gewijzigd_pdf
  7. Nota van beantwoording zienswijzen regionaal waterprogramma gewijzigd_pdf
  8. brief Baljeu Toezeggingen Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu 16 februari 2022
 3. Wijziging Financiele verordening provincie Zuid-Holland 2021 – grondbeleid)

  Na de beraadslaging wordt Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om:

  Besluiten:
  1. in te trekken de Beleidsnota grondbeleid 2018-2021;
  2. de Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021 te wijzigen;

  3. dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit is geplaatst.

Gegevens

Datum:
9 maart 2022

Organisator

50PLUS ZH

Locatie

Provinciale Staten
Den Haag, Zuid Holland Nederland + Google Maps