Jaap Haasnoot

 

Jaap Haasnoot

Statenlid

jaaphaasnoot@zuidholland50plus.nl

 

 

Ik heb vele jaren als organisatieadviseur en later als interimmanager gewerkt in uiteenlopende sectoren en branches binnen zowel de overheid als het bedrijfsleven. Daar heb ik ingewikkelde en omvangrijke verandertrajecten ontworpen en ook in de praktijk gerealiseerd. Mede door dit werk heb ik een breed inzicht gekregen in hoe de maatschappij en het politiek-bestuurlijke systeem werkt. Ik heb daarnaast ongeveer 15 jaar ervaring als gemeenteraadslid in een middelgrote gemeente. Die carrière, met de ervaringen en de vaardigheden die ik daarbij heb opgedaan zijn een goede basis voor het politieke werk in de provinciale staten.

Ik heb altijd al een grote maatschappelijke interesse gehad. En ik heb net als veel andere mensen ideeën over hoe we onze samenleving beter kunnen laten  functioneren. Daarom ben ik ook al vele jaren politiek actief. Via de politiek kun je immers actief proberen om ook echt iets te veranderen en te verbeteren. Ik ben gedreven door een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en ben van mening dat we een sterke overheid nodig hebben om er voor te zorgen dat we als complete samenleving verder komen. Strikt genomen ben ik een idealist die graag een steentje wil bijdragen om de wereld, en momenteel dan vooral die binnen de grenzen van Zuid Holland, een stukje beter te maken.

Naar mijn mening kan 50PLUS mooi het midden houden tussen individualisme of liberalisme aan de ene kant en meer collectieve ideologieën zoals de sociaaldemocratie aan de andere kant. Natuurlijk hebben mensen een eigen verantwoordelijkheid om iets van hun leven te maken. Maar aan de andere kant is het ook onze plicht om mensen die door wat voor reden dan ook meer moeite hebben om vooruit te komen een handje te helpen. Maar alles binnen grenzen van redelijkheid en eerlijkheid want zowel het extreme ik-denken als een passieve houding onder het mom van “de overheid moet het maar regelen” leiden tot verkeerde uitkomsten. 

De overheid heeft in ieder geval als taak om de condities te scheppen of te onderhouden om onze inwoners de kans te bieden om op alle levensgebieden goed te kunnen functionerenDat betekent dat basisvoorzieningen op het gebied van wonen, zorg, veiligheid, onderwijs en fysieke infrastructuur in orde moeten zijn. De overheid is geen geluksmachine maar collectieve voorzieningen zijn broodnodig en komen niet vanzelf tot stand. En ook gelijke kansen en een eerlijke verdeling vande collectieve lasten en de opbrengsten van onze overheid komen niet vanzelf tot stand. Daar is regulering en sturing voor nodig. Alleen het geloof in de markt gaat ons niet redden. Met name de “zwakke groepen” in onze samenleving worden daar de dupe van. 

Mijn inspiratie om via het  “voertuig” van 50PLUS politiek te willen bedrijven komt voort uit mijn waarneming dat er sprake is van keiharde leeftijdsdiscriminatie op veel levensgebieden. Dat blijft in stand omdat in onze maatschappij de ouderen, en dat ben je al snel boven de 40, gewoon niet zo’n goed imago hebben. Oud zijn is niet populair, niemand wil het zijn. Het is dus hard nodig om bij te dragen aan de emancipatie van ouderen in onze cultuur. Zolang ouderen in het verdomhoekje zitten zijn ze een gemakkelijk doelwit om problemen op af te wentelen of te ontkennen. We zien, niet alleen bij de pensioenproblematiek maar veel breder, dat je in de harde wereld van politiek en bestuur al snel de sigaar bent als je als groep niet voor jezelf opkomt. De elite- en yuppen partijen van zowel links als rechts zijn vooral bezig om de eigen doelgroepen te bevoordelen en leggen de kosten en andere nadelen graag bij ouderen neer. Dat moet anders en daar wil ik aan bijdragen. Overigens niet alleen met het oog op het belang van ouderen maar veel meer vanuit een gevoelde verantwoordelijkheid voor de gehele samenleving. 50PLUS wil zich dus graag met alle beleidsontwerpen bemoeien omdat we denken dat we daar vaak iets zinnigs over te zeggen hebben vanuit onze invalshoek.

Een goed voorbeeld van onze toegevoegde waarde wordt duidelijk als we een analyse doen  van waar het meeste geld van de provincie Zuid Holland aan besteed wordt. Globaal gesproken is onze provincie vooral actief op het gebied van het stimuleren van de economie en het bedrijfsleven. Dat is prima maar daar zit ook een enorme eenzijdigheid in. De kerntaken zijn nogal smal geformuleerd. Het lijkt wel of we een provincie hebben zonder inwoners. Bij 50PLUS staat de mens en de menselijke maat centraal en vandaar uit komen we tot accentverschuivingen in de beleidsprioriteiten. Daar wil ik me de komende tijd voor gaan inzetten bij de provincie Zuid Holland. In de komende periode houden wij u o.a. via deze website op de hoogte van concrete activiteiten op dat vlak.