Motie: Aanpassing Portefeuille Gedeputeerden 

4 september 2019

 

Constaterende dat:

  • De formerende partijen VVD, SGP/CU, GroenLinks, PvdA, CDA tot een coalitie zijn gekomen;
  • Door de formerende partijen is een verdeling van Portefeuilles gemaakt voor de beoogde Gedeputeerden. 
  • De fractie van 50PLUS blij is dat bij de beoogde portefeuille van mevrouw Koning Sport en Recreatie is opgenomen
  • Dat in de portefeuille van mevrouw Bom-Lemstra “gezond & Veilig” is opgenomen 

Overwegende dat:

  • De gezondheid van de inwoners van onze Provincie een zeer belangrijk onderwerp is 
  • Dat Sportbeoefening gestimuleerd moet worden.
  • Dat gezondheid een breder begrip is en dat Sport en Bewegen hier een onderdeel van uit maakt 
  • Dat de fractie van 50PLUS volksgezondheid als breed begrip graag als onderdeel ziet van het beleid van onze Provincie 

Stelt voor dat:

  • Dat de term “Sport” in de portefeuille van mevrouw Koning vervangen wordt door een breder beleidsvoornemen te weten: “Volksgezondheid” en daaraan gekoppeld “Recreatie”.
  • De fractie van 50PLUS stelt voor dat de term “gezond” in de Portefeuille van mevrouw Bom-Lemstra vervangen wordt door leefbaar en daaraan gekoppeld veilig.

En gaat over tot de orde van de dag.