Punten over 50PLUS en de positie van het middenbestuur

9 april 2018

Deze tekst moet als basis gezien worden voor het indienen van een motie in de AV van 26 mei 2018.

De bijlage bij dit schrijven vormt voor mij de “onderlegger” voor de onderbouwing van de motie.

 

Uitgangspunten voor het tot stand komen van de motie

◘ Is de Provincie een overbodige bestuurslaag gezien de ontwikkelingen van Metropool- en Stadsregio’s en Gemeenschappelijke regelingen

◘ Hoe is het in de toekomst gesteld met de Democratische Legitimiteit van de inwoners in de Provincie

◘ Wat is de invloed van de omgevingswet en de omgevingsvisie op deze toekomstige ontwikkelingen en hoe regelen we dat de inwoner centraal staat en niet de te ontwikkelen structuur.

◘ Zowel de Eerste – als Tweede kamer meent dat het tijd is voor bezinning op het functioneren van het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie. Is de stellingname in het verkiezingsprogramma van de Partij 50PLUS waarin staat dat de Provincie – de Eerste Kamer opgeheven kan worden en de CdK niet meer nodig is niet “remmend” op de ontwikkeling van onze partij in aanloop naar de volgende PS en Eerste Kamer verkiezingen

◘ Politici zeggen wel dat ze luisteren naar “het volk” maar luisteren wij als 50PLUS partij wel echt? De Raad voor het Openbaar bestuur (RoB) stelt: “Als samenwerking moet dan moet de democratische legitimiteit ook”.  

 

Tekstvoorstel motie:

  • “Gezien de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en het feit dat er een commissie onderzoek doet hoe ons parlementair stelsel er in de toekomst uit zou moeten zien, stelt de fractie van 50PLUS Zuid Holland aan de AV van 26 mei voor de tekst uit het verkiezingsprogramma “de Provincie’s en de Eerste Kamer moeten worden opgeheven” anders te formuleren.
  • tekstvoorstel: “de positie en de taak van het midden-bestuur moet worden heroverwogen”. De bevindingen van de commissie die onderzoek doet naar het functioneren van ons parlementaire stelsel en de parlementaire democratie kan hierbij als leidraad fungeren.