Stemverklaring: Vaststelling Bekrachtiging geheimhouding

11 november 2020

50PLUS fractie ZH geeft een stemverklaring betreffende:

  1. Vaststelling Bekrachtiging geheimhouding GS-brief beantwoording Statenvragen Commissie BE-Warmte 7 oktober 2020 (7321) g.

Op 11 november jl.  stond bovenstaand dossierstuk op de agenda voor behandeling van de zogenaamde hamerstukken van de Provinciale Staten vergadering. Deze items zijn al vaker de revue gepasseerd en kunnen er rap doorheen gehamerd worden. Alle partijen zijn het op dat moment eens dat het stuk akkoord is.

Sommige dossiers krijgen een label “Geheimhouding”.  Wat betekent dat concreet?

Willem Bakx, 50PLUS Statenlid Zuid-Holland:

“Geheimhouding wordt opgelegd als de economische en of financiële belangen van de Provincie in het geding zijn. Waardoor de onderhandelingspositie van de Provincie in gevaar zou kunnen komen. Het risico dat de Provincie dan uitgespeeld wordt tussen partijen is dan groot. Helaas komt het soms ook voor dat geheimhouding ingezet wordt om bepaalde onwenselijke of ongewenste ontwikkelingen te “maskeren”.

De Fractie van 50PLUS in Provinciale Staten, met enkele andere partijen, is tegen het nog langer geheimhouden van de documenten die betrekking hebben op het zogenaamde Warmte Dossier. Ook bekend als de Warmteleiding over Oost.

De stemming Staten Vergadering 11 november 2020: Provinciale Staten (tijdcode 11.35-12.45)

Willem Bakx:

“Onze fractie heeft natuurlijk begrip voor geheimhouding als dit echt niet anders kan en moet! Voor wat betreft dit dossier is onze fractie van mening dat geheimhouding nu veel te lang duurt en dat de inwoners er recht op hebben te weten wat de stand van zaken is voor wat betreft het warmtebedrijf.

Uiteraard conformeert onze fractie zich aan een besluit wat genomen is door de meerderheid in de staten maar in dit geval doen we dat onder protest”.