Onderwerp: Vervoer scootmobiel in de regiotaxi

8 juni 2020

Toelichting:

De fractie van 50PLUS wil weten van het college van Gedeputeerde Staten of de regiotaxi door de recent aangescherpte KNV-richtlijn geen inwoners met een scootmobiel meer meeneemt.

  1. Onze fractie krijgt berichten dat het vervoer van inwoners met een scootmobiel door de aanscherping van de KNV-richtlijnen in onze provincie niet meer mogelijk is. Kunt u dit bevestigen?
  2. Mocht het zo zijn bent u dan bereid in overleg te treden met de betreffende vervoerder(s) om er voor zorg te dragen dat, natuurlijk met in acht neming van de veiligheidsbepalingen, dit vervoer wel mogelijk blijft?
  3. Heeft deze aanscherping ook gevolgen voor het vervoer van inwoners met een rolstoel of een ander noodzakelijk hulpmiddel?
  4. Bent u het met ons eens dat deze vorm van vervoer, zeker in deze moeilijke tijd, van elementair belang is voor ouderen en mensen met een beperking. Bij navraag over deze kwestie kregen wij geen duidelijk antwoord van de vervoerder.