Stikstofcrisis: de tijd van flauwekul is voorbij! – Jaap Haasnoot

1 december 2019

De politieke Bühne

Deze week was er een memorabel debat over de stikstofproblematiek in de Provinciale Staten van Zuid Holland.
Onze fractie vond dat dit debat, dat door Forum voor Democratie en D66 was aangevraagd, een beetje te vroeg kwam. Het Rijk is nog aan het studeren op een oplossingsrichting en die wordt naar verwachting in december bekend. Vervolgens is het aan de provincie om daar op te reageren en er invulling aan te geven. Op dat moment is het verstandig om er als provinciale politiek over te gaan praten, want dan weet je waar je het over hebt. Blijkbaar wilden de aanvragers even stoer doen en een leuke act opvoeren voor de bühne. Daar helpen we Nederland en ook de provincie Zuid Holland niet verder mee.

 

Remkes heeft gelijk

Op dit moment komen we niet veel verder dan vast te stellen dat de uitspraak “Vluchten kan niet meer” nog nooit zo waar is geweest in een politiek dossier. De problemen zijn destijds willens en wetens vooruit geschoven door de grote politieke partijen. Electoraal gewin stond daarbij op de voorgrond, de wijsheid werd daardoor verdrongen en daarom zitten we nu met de gebakken peren. De kruik is achteraf gezien nog tamelijk lang blijven drijven maar de shit heeft dan nu toch wel de ventilator geraakt, als u mij deze taalkundige uitspatting even wilt vergeven.

 

Natuur is een must-have

Voor 50PLUS is het geen vraag dat de natuur beschermd moet worden. Niet alleen omdat de wet dat zegt, maar ook omdat dit op termijn een zaak van overleven is. Niet alleen van de bijtjes en bloemetjes maar ook van ons als mensensoort. Er moeten dus plannen komen voor twee zaken. Ten eerste moeten we aan de bron er voor zorgen dat er minder stikstof wordt geproduceerd. Ten tweede moet er aan herstel van de natuur worden gewerkt. En we gaan natuurlijk geen water naar de zee dragen. Dus er moet geconcentreerd worden op de bronmaatregelen. En het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de nog te bepalen maatregelen straks moeten voldoen aan de wet, en dus “Raad van State-proof” moeten zijn. Voor alle zekerheid hebben we een enigszins overbodige motie die dit zegt toch maar gesteund.

 

De pijn eerlijk verdelen

In de Staten hebben we nog eens benadrukt dat 50PLUS is opgericht omdat de ouderen door de overheid vaak als afvalputje en als gemakkelijk prooi hebben gediend om allerlei nadelen op af te wentelen. Nu we zelf in de politiek zitten gaan we natuurlijk de boeren niet eenzijdig de dupe laten worden van een probleem waar de overheid als geheel voor verantwoordelijk is. Want laten we eerlijk zijn. Het had anders gekund en ook anders gemoeten. Gedane zaken nemen geen keer. Dus moeten we nu als samenleving de pijn nemen die we tot nog toe ontlopen hebben. Maar dat moet dan wel op een eerlijke manier.

 

Flauwekulletjes

In het debat probeerde een vertegenwoordiger van de PVV ons op allerlei manieren woorden in de mond te leggen en te beschuldigen van van alles en nog wat. Beetje zielig. Ook een beetje doorzichtig van deze boerenknuffelaar die graag het ongenoegen exploiteert voor eigen gewin. 50PLUS is niet van de roeptoeterij. We hebben goed geluisterd naar de boeren die met hun zorgen en emoties tijdens de vergadering hebben ingesproken. We hebben ook goed geluisterd naar de natuurorganisaties. Zoals gezegd moeten we eerlijk zijn. We hebben met z’n allen in Nederland een ernstig probleem. Dat moeten we niet bagatelliseren of ontkennen. De overheid moet leren van de gemaakte fouten. Ik ben daar op voorhand niet optimistisch over maar dat is wel onze insteek.
Daarom zeggen wij met Remkes “niet alles kan”. Er moet dus ingeleverd en veranderd worden. Maar wel op een eerlijke en acceptabele wijze. Geen taboes of heilige koeien of heilige varkens. En daar bedoelen we ook de luchtvaart en andere vroem vroem mee.

 

Jaap Haasnoot
statenfractie 50PLUS