50PLUS komt met oplossing voor problemen bij de Rijnlandroute

15 december 2020

Woensdag 9 december jl. was er bij Provinciale Staten van Zuid Holland een commissievergadering (BE) betreffende een tussenrapportage over de Rijnlandroute (RLR). Dit is een enorm project dat bij elkaar bijna 1 miljard euro kost. Het is in feite een deel van een rondweg om Leiden die de N44 met de A4 verbindt. De weg is van groot belang voor de ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek en hij voorkomt dat doorgaand verkeer door woonwijken in Leiden gaat. Het project is in uitvoering en er is momenteel sprake van zeer aanzienlijke overschrijdingen van de kosten. De aard hiervan is dusdanig dat alle ins en outs daarvan geheim verklaard zijn.

De fractie van 50PLUS denkt graag mee in de oplossingensfeer als zich problemen voordoen. Als vervanger van Willem Bakx heeft ondergetekende in de commissievergadering aan gedeputeerde Vermeulen de suggestie gedaan om de scope van de RLR op het traject bij Valkenburg (gemeente Katwijk) te verkleinen. Daarmee kunnen bezuinigingen worden gerealiseerd die de tekorten verminderen. Ons idee was om de scopegrens te leggen bij de oostelijk afslag naar de nieuwe toekomstige wijk Vliegkamp. De bestaande Tjalmaweg kan dan verder gewoon een tiental jaren in de bestaande vorm blijven liggen tot het moment dat verdere uitbreiding van de RLR weer opportuun is. Ik neem aan dat er indien gewenst nog wel ruimte gevonden kan worden voor het toevoegen van een busbaan voor het HOV naast de huidige weg.

Op de achtergrond speelt het feit dat de scope van de Rijnlandroute op het traject door de gemeente Katwijk al eerder is ingekort vanwege financiële redenen. De destijds gekozen grens bij de afslag van de N441 is echter buitengewoon arbitrair en onlogisch. Die fout kan nu hersteld worden. Het geplande “blindedarmpje” dat 50PLUS zou willen schrappen zal meer problemen veroorzaken dan oplossen, dus dat is geen verlies.

Wat er in de toekomst moet gebeuren is dat natuurlijk de gehele N206, voor zover die op het grondgebied van de gemeente Katwijk ligt, in een integraal project zou moeten worden aangevat. 50plus is van mening dat als de koeien in de weilanden bij Voorschoten een tunnel hebben gekregen, dit de echte mensen in Katwijk ook gegund zou moeten worden. Maar dat is van later zorg. Met onze oplossing kopen we tijd om die integrale oplossing op enige termijn te realiseren. De problemen die de gedeputeerde naar voren bracht zijn denk ik oplosbaar. Het voert te ver om die hier helemaal uit de doeken te doen maar onze suggesties zijn op de juiste plaats gedropt. Belangrijk is dat de lokale bevolking van Valkenburg die massaal in opstand gekomen is tegen de activiteiten van de provincie rond deze weg tevreden zullen zijn met onze oplossing. Dat bleek ons uit een eerste contact met het burgerinitiatief “Katwijk SmartVillage”. Mijn verwachting is dat dit rechtszaken en andere vertragende activiteiten die ook veel geld zullen kosten kunnen voorkomen. Hier is dus sprake van win-win.

Jaap Haasnoot
Statenlid 50PLUS

 

 

 

1 Hier is de link van een video van een deel van de vergadering die over dit item gaat