Nieuwjaarswens van 50PLUS Zuid-Holland

6 januari 2021

Beste leden / kiezer en inwoners van de Provincie Zuid Holland langs deze weg willen wij u een goed en vooral gezond 2021 wensen.

Het jaar 2020 ligt achter ons en het jaar 2021 heeft zijn intreden gedaan. Het jaar 2020 heeft ons, geheel onverwacht, laten inzien hoe kwetsbaar de mens is. Een vervelend en persisterend virus heeft de samenleving haast helemaal stil gelegd. Ook onze volksvertegenwoordigers hebben zich moeten aanpassen aan deze situatie. Het fysiek bij elkaar komen in het Provinciehuis was (met uitzondering van een tweetal besloten vergaderingen) niet meer mogelijk. Het gemis van persoonlijk contact is ook door onze fractie als moeilijk ervaren. Het digitaal vergaderen vergt een hele andere manier van werken en het debat is hiermee haast niet mogelijk.

Ondanks deze aanpassingen hebben we als fractie goed door gewerkt en een aantal belangrijke zaken “op de kaart” kunnen zetten. Onze fractie zet zich in voor een betere positie van “de mens” in de samenleving. Doordat de Provincie weinig tot geen taken meer heeft in het sociaal domein zijn er een aantal zaken ontspoort. Hierbij valt te denken aan de WMO zorg en Jeugdzorg maar ook de Geestelijke Gezondheidszorg. De fractie van 50PLUS wil de Gezondheid en Leefbaarheid en niet de Economie op de eerste plaats en vecht ervoor dat de Provincie als midden bestuurslaag hier een monitorende rol gaat spelen. Het is ons gelukt om Gedeputeerde Staten zo ver te krijgen dat ze samen met de Gemeenten een onderzoek gaan doen naar eenzaamheid onder de inwoners. Een eerste belangrijke stap naar een sociale en menselijker gezicht van de Provincie.

Daarom, geef op 17 maart 50PLUS uw stem zodat ook uw stem gehoord wordt in het huis van de democratie de Tweede Kamer. Door sommige partijen worden ouderen gezien als een vervelende kostenpost die geen effectieve bijdrage kan leveren aan onze productief ingestelde samenleving. Sommige Tweede Kamerleden gaan soms zo ver dat ze ouderen vergelijken met “dor hout” wat wel afgeschreven kan worden. Zonder de inzet van onze ouderen als bijvoorbeeld Vrijwilliger / Mantelzorger en oppas opa en of oma ligt de halve samenleving plat. De inzet van ouderen vormt een onmisbare “schakel” in onze samenleving.

Voor meer informatie en contact kunt u kijken op onze website: www.zuidholland50plus.nl ook kunt u zich aanmelden voor ondersteuning in de campagne voor de Tweede Kamer verkiezingen.

We hopen u als lid te mogen begroeten.

 

DAAROM STEM 50PLUS OP 17 MAART 2021 EN GEEF DE OUDEREN EEN STEM!

 

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

Willem Bakx

Fractievoorzitter 50PLUS

Provinciale Staten van Zuid Holland

Mailadres: wm.bakx@pspzh.nl

Telefoon  : 06-53153337

www.zuidholland50plus.nl