50PLUS wil actie op het dossier Seniorenhuisvesting

11 november 2020

50PLUS wil actie in de provincie Zuid Holland op het dossier Seniorenhuisvesting.

Fractievoorzitter Willem Bakx heeft tijdens de begrotingsbehandeling in de Provinciale Staten van Zuid-Holland aandacht gevraagd voor de enorme behoefte aan woningen voor senioren. Het aantal 80-plussers gaat de komende 20 jaar verdubbelen blijkt uit prognoses. De overheid zou nu al moeten anticiperen op de gevolgen die dat gaat hebben op specifieke en diverse vormen van ouderenhuisvesting en de vraag naar bijkomende voorzieningen. “We zijn verbaasd dat de overheid zo weinig vooruit denkt en zo passief blijft op dit onderwerp”.

De fractie van 50PLUS ziet hier ook een duidelijke taak voor de provincie. Vanaf het begin van deze statenperiode hebben we aandacht gevraagd voor de problematiek. De fractie heeft destijds al tijdens de coalitieonderhandelingen een notitie aan de informateur Wiegel aangeboden met een concreet plan. De coalitie heeft dat niet overgenomen. Ook daarna hebben we regelmatig aan de bel getrokken.

Recent heeft gedeputeerde Koning op verzoek van 50PLUS een eerste analyse gemaakt van de gevolgen van vergrijzing op de woningmarkt. Maar dit heeft nog niet geleid tot vervolgstappen. Daarom hebben we het initiatief genomen om samen met de VVD het onderwerp binnenkort in de commissie RWE aan de orde te stellen. Inmiddels heeft de Tweede Kamerfractie extra geld losgepeuterd van het kabinet voor seniorenhuisvesting. Wij vinden dat Zuid-Holland hier ook van moet profiteren.

Willen Bakx tijdens de algemene beschouwingen: “Bottomline is dat we meer actie van de provincie willen zien op het dossier seniorenhuisvesting. We zien te weinig beweging of ambitie. Dat is een algemeen belang van de eerste orde.”