Geen windturbines bij het Valkenburgse Meer!

16 juni 2021

50PLUS wilt geen turbines bij het Valkenburgse Meer!

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 16 juni 2021, stemt vandaag over het plaatsen van drie windturbines op de locatie Valkenburgse Meer bij Leiden.
50PLUS is tegen deze plaatsing en dient vandaag twee moties in de Provinciale Staten om het voorstel tegen te houden.

Jaap Haasnoot, Statenlid 50PLUS:
“Het lastig te begrijpen en te verdedigen is dat bij plaatsing van vele honderden windturbines “in de voortuin” van de gemeente Katwijk (in de Noordzee), de plaatsing van drie windturbines “in de achtertuin” bij het Valkenburgse Meer nog relevant kan zijn?”

De locatie voor drie windmolens is reeds in 2012 in de toenmalige VRM vastgelegd, waarbij op dat moment de harde noodzaak van de bestemming van het Valkenburgse Meer t.b.v. natuur en recreatie in deze sterk verstedelijkte omgeving nog minder urgent was.

Willem Bakx, Statenlid 50PLUS:
“De plaatsing van drie windturbines, in de directe nabijheid van de woonwijk Stevenshof in Leiden en van woningen aan de Voorschoterweg in Valkenburg, alsmede direct grenzend aan het te ontwikkelen natuur- en recreatiegebied rond het Valkenburgse Meer, achterhaald en niet te verdedigen is gezien de impact op leefbaarheid, biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit. Inmiddels is aangetoond dat windturbines dicht bij de bewoond gebied een dermate negatieve impact op de slaapbehoefte van de bewoners hebben, dat we deze aanpak echt moeten herzien”.