Het (concept) Verkiezings- programma 2023-2027

19 december 2022

Voor individuele vrijheid
Voor sociale rechtvaardigheid
Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nederland valt van de ene crisis in de andere; de stikstofproblematiek, de woningnood, het toeslagenschandaal, de coronatoestand, het energietekort en de verwaarlozing van de zorg. Het houdt maar niet op en de Nederlander (de kiezer) is er ondertussen wel klaar mee, schreeuwt om verandering en een nieuwe politiek die er iets aan gaat doen. 50PLUS is een partij die behoort tot die nieuwe politiek.

Bij al deze noodsituaties kijkt het rijk ook steeds vaker naar de provincie voor concrete oplossingen. Met betrekking tot de wooncrisis geeft het rijk een steeds grotere rol aan de provincies om ervoor te zorgen dat er veel woningen gebouwd gaan worden. Bij de stikstofproblematiek staat de provincie aan de lat om met de agrarische sector en de boeren de uitvoering van de stikstofvermindering op te pakken. De onderdrukking van de coronacrisis toont de overbelasting van de zorg aan en ook daar kan en zal de provincie steeds vaker een rol van betekenis gaan spelen.  Van oudsher is de provincie nauw betrokken bij elke energietransitie. Nu met de stagnatie van de gaswinning en de gespannen internationale verhoudingen zoals die met Rusland komt de provincie extra in beeld.

In Zuid-Holland hoort in overeenstemming met haar brede pallet aan inwoners ook 50PLUS in het provinciehuis thuis. Een door levenservaring wijs geworden partij die aandacht heeft voor alle inwoners en een partij die de verbinding weet te leggen tussen jong en oud. Senioren en jeugdigen hebben elkaar nodig. Op het werk en in het dagelijks leven. Ook de werkervaring van vijftigplussers, hun vitaliteit, gevoegd bij het idealisme van de jeugd maken samen een goede stad en een goed leven.

 

Klik op de afbeelding hieronder voor het volledige programma.