Nieuw bestuur Zuid-Holland stelt zich voor

30 december 2019

Beste leden van 50PLUS Zuid-Holland, 

Nu het einde van het jaar 2019 weer naderbij komt, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om U namens het bestuur fijne feestdagen en voor 2020 vooral een goede gezondheid toe te wensen.

Wij zijn als nieuwe bestuur sinds eind 2019 actief. Zoals u al heeft kunnen vernemen, bestaat het bestuur uit Jelle Smits – Penningmeester, Ton Lammertink – Waarnemend secretaris, Rene Haak – Algemeen bestuurslid, Henk van Leeuwen – Algemeen Bestuurslid  Geert Tomlow.

Als bestuur hebben wij de eerste maanden gebruikt om helder te krijgen waar wij ons als bestuur op gaan richten en hoe wij ons als bestuur gaan organiseren. Een van de opdrachten van het bestuur van 50PLUS Zuid Holland is het werven van nieuwe leden en zorgen dat U en deze leden met onze partij verbonden blijven. Met namen deze ledenbinding zal zeker in 2020 aandacht krijgen. Wij denken als bestuur aan het organiseren van ledenbijeenkomsten met een speciaal thema, zoals pensioenen, zorg, etc. Maar ook thema’s welke niet direct met de politiek geassocieerd hoeven te worden. Bijv. wat doen ouderen met hun vrije tijd?

We zullen in 2020 ook al vroeg gaan beginnen met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 50PLUS heeft zich als doel gesteld dat we tenminste in 10 gemeenten in Zuid Holland gaan meedoen met deze verkiezingen. Dus dat betekent dat we moeten bepalen in welke gemeenten kandidaten van 50PLUS verkiesbaar zullen zijn, maar nog meer belangrijk dat we leden zo ver krijgen dat ze actief worden. Dit kan door het opzetten van 50PLUS in uw gemeente en/of dat U zich verkiesbaar zou willen stellen en/of dat U meehelpt met de organisatie om deze verkiezingen succesvol te maken.

Voor aanmeldingen of vragen hierover kunt u zich altijd melden bij: voorzitter@50pluszuidholland.nl of secretaris@50pluszuidholland.nl of penningmeester@50pluszuidholland.nl

Zoals gezegd het contact met onze leden is belangrijk. Dus elke suggestie, opmerking, kritiek etc. zien we gaarne tegemoet. Ook als U suggesties heeft om het contact met U te verbeteren, moet U dat ons vooral laten weten.

Het bestuur van 50PLUS Zuid Holland hoopt U zo spoedig mogelijk in 2020 persoonlijk te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Peter Schut

Voorzitter 50PLUS Zuid-Holland