Persbericht: Vertrek Henk Krol

3 mei 2020

Hedenmorgen zijn wij geïnformeerd over het vertrek van Henk Krol uit de fractie van de Tweede Kamer van 50PLUS. Deze stap betreuren wij.

De fracties van 50PLUS in de Provinciale Staten, in de gemeenteraad van Rotterdam en de Waterschappen van Hollandse Delta, van Schieland en de Krimpenerwaard, van Delfland en het bestuur van 50PLUS Zuid-Holland hechten eraan te melden dat wij een stabiele samenwerking hebben, gericht op het behartigen van de belangen die wij van onze kiezers hebben gekregen en dat wij dit ook in de toekomst op onveranderde wijze en vol enthousiasme zullen blijven voortzetten vanuit 50PLUS.

Namens,

Bestuur vereniging 50PLUS Zuid-Holland

Fractie 50PLUS Provinciale Staten Zuid-Holland

Fractie 50PLUS gemeenteraad Rotterdam

Fractie Waterschap Hollandse Delta

Fractie Waterschap Rijnland

Fractie Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard,

Fractie Hoogheemraadschap van Delfland