Nieuw Burgerstatenlid 50PLUS beëdigd

31 mei 2022

Bij de laatste Statenvergadering is Geert Tomlow uit Den Haag beëdigd als burger Statenlid/Fractieondersteuner voor 50PLUS.

Tomlow is geen onbekende binnen 50PLUS. Hij heeft als fractievertegenwoordiger in de periode 2018-2020 in de Gemeenteraad Den Haag voor 50PLUS gezeten en was bij de afgelopen Gemeenteraadsverkiezing lijsttrekker voor 50PLUS in dezelfde mooie stad Den Haag. Helaas kon hier geen zetel veilig gesteld worden.

Hij gaat nu de zittende Statenleden Baks en Haasnoot ondersteunen in de Commissies COR en KNM. Vooral de laatste (Klimaat, Natuur en Milieu) is natuurlijk uiterst belangrijk voor de toekomst van de provincie Zuid Holland. Alleen al het stikstofdossier is bepalend over hoe wij omgaan met de natuur in onze provincie. Geert Tomlow vervangt de vertrekkende Hans Cornet die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen een zetel bemachtigde in de gemeente Hillegom.