Standpunt fractie 50PLUS over Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

22 mei 2022

Rotterdam The Hague Airport

Met betrekking tot de ontwikkelingen bij Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft 50PLUS in de Staten van Zuid – Holland het volgende standpunt.

We zijn niet tegen het vliegverkeer maar wel tegen de overlast die luchthavens met zich brengen.

Motie 50PLUS

Al eerder heeft 50PLUS met een motie hiervoor aandacht gevraagd. Samen met D66 heeft Corrie van Brenck een motie in de Tweede Kamer ingediend voor een onderzoek naar een luchthaven op zee.

Deze motie heeft helaas geen meerderheid gehaald doordat de minister en later ook een meerderheid in de Tweede Kamer de financieel economische gevolgen te groot vonden.

Keuzes maken voor de gezondheid en leefbaarheid

Uit recent onderzoek is gebleken dat de economische belangen sterk overtrokken zijn/worden en dat het tijd wordt voor een onafhankelijk objectief onderzoek waarop de luchtvaart lobby geen invloed kan uitoefenen.

Onze fractie blijft van mening dat er een keuze gemaakt moet worden. Het is absoluut onmogelijk de luchtvaart in deze omvang (laat staan de groei ervan) in stand te houden in een drukbezette omgeving zonder de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners negatief te beïnvloeden. In mijn bijdrage in de Staten heb ik meerder malen “spreekwoordelijk” aangegeven dat je een “olifant niet in een reageerbuisje kunt stoppen”!

Dus overheid maak een keuze voor de gezondheid en leefbaarheid van de inwoners.

Onderzoek mogelijkheden voor een 3e Maasvlakte

Tussen de 65 en 70% van de vluchten op bijvoorbeeld Schiphol zijn zg. HUB vluchten (deze mensen landen gaan naar de taxfree en vliegen weer door naar hun uiteindelijke bestemming). Ontwikkel een derde Maasvlakte in zee als een soort eiland waarop een (Europese) HUB luchthaven geplaatst kan worden met alle faciliteiten er omheen zoals hotels en winkelcentra enz..

De ruimte die ontstaat door uitplaatsing kan gebruikt worden voor de hoog noodzakelijke woningbouw opgave!

Daarna kunnen de bestaande luchthavens rustig afgebouwd worden en wellicht in de “verre” toekomst ook uit geplaatst worden (met een snelle lightrail verbinding blijft het vaste land goed bereikbaar!).

Het ontbreekt de politiek aan een lange termijnvisie en er is terughoudendheid en angst om zo’n grote noodzakelijke beslissing te nemen.

Tot slot zijn wij van mening dat er in Europa meer geïnvesteerd moet worden in goede snelletreinverbindingen waarna je het vliegen binnen Europa kan terugdringen en wellicht als het om vakantievluchten gaat zelfs verbieden.

Ik realiseer mij dat dit wel een erg ambitieuze reactie is maar naar onze mening de enige oplossing om het probleem echt structureel aan te pakken.

Rotterdam The Hague Airport

Specifiek voor RTHA zijn wij van mening geen groei maar juist afbouw naar een zaken luchthaven wat ook altijd de bedoeling is geweest. Daarnaast hopen wij dat de Tweede Kamer ook tot inzicht komt dat er “iets” moet gebeuren voor wat betreft de gezondheid en leefbaarheid van de inwoners (ook dit geeft op de lange termijn weer een besparing van zorgkosten). Er is wel degelijke een economische belang van het vliegverkeer maar voor onze fractie staat de gezondheid en leefbaarheid van de inwoners op de eerste plaats.

 

Willem Bakx

Fractievoorzitter 50PLUS in de Staten van Zuid-Holland