Persbericht: Pensioenakkoord bewijst gelijk 50PLUS

12 juni 2020

Kritiek: Onnodige daling koopkracht gepensioneerden blijft bestaan.

Voorwaarde 50PLUS voor steun: Behaalde rendementen eerlijk delen.

Het Pensioenakkoord, dat vanavond bereikt is, bewijst het gelijk van de politieke partij 50PLUS. Eindelijk wordt erkend wat 50PLUS al sinds zijn oprichting heeft beweerd: de keuze voor een risicovrije rente is het probleem en daarom moet de rekenrente omhoog. Nu ook de sociale partners, de minister en de toezichthouders toegeven dat van de risicovrije rente kan worden afgestapt, blijken de pensioenfondsen over genoeg  middelen te beschikken. De dreigende kortingen blijken nooit nodig te zijn geweest.

 

Onnodige koopkrachtdaling

Dit nieuwe stelsel lijkt bij oppervlakkige beschouwing eenvoudig maar alleen al de wijze waarop het projectierendement tot stand komt en het feit dat er twee soorten projectierendement zijn leidt tot moeilijk uitlegbare aspecten van het stelsel. De wijze waarop de pensioenen in dit nieuwe stelsel tot indexatie kunnen komen lijkt veelbelovend, maar de kans dat de huidige gepensioneerden nog tijdens hun leven enige vorm van indexatie mee gaan maken is uiterst klein.

Als dit stelsel al was ingevoerd bij de inwerkingtreding van de nieuwe Pensioenwet, dan hadden  de pensioenuitkeringen de afgelopen 12 jaar bijna elk jaar verhoogd kunnen worden. In werkelijkheid kregen gepensioneerden te maken met een daling van de koopkracht met 20% en meer, vanwege het achterwege blijven van indexering. Dit wordt in het nieuwe pensioenstelsel niet hersteld.

Het pensioenakkoord maakt de onnodige koopkracht daling van miljoenen gepensioneerden permanent. Voor jongeren komt er een nieuw en eenvoudig systeem op basis van premie én rendement. De  gepensioneerden wordt dat recht  onthouden. Daarin schuilt de grootste kritiek van 50PLUS op dit pensioenakkoord. 50PLUS vindt dat oneerlijk en onrechtvaardig.

 

Behaalde rendementen uitkeren

Tweede Kamerfractieleider Corrie van Brenk van 50PLUS vindt dat haar fractie het ontwerp voor het nieuwe pensioenstelsel alleen kan  ondersteunen als  het ‘eerlijk en uitlegbaar’ is. Van Brenk: ‘Als het nieuwe stelsel gebaseerd wordt op premie en rendement dan hebben natuurlijk ook de gepensioneerden daar recht op. We kunnen dus niet voorbij gaan aan de rendementen die de afgelopen jaren wel behaald zijn, maar niet zijn uitgekeerd!’

 

Aan eigendomsrecht voldoen

Voor 50PLUS is het belangrijk dat er aan de beginselen van eigendomsrecht wordt voldaan.

Van Brenk: ‘De uitkeringen aan gepensioneerden van de afgelopen jaren dienen te worden herberekend[1],zodat er kan worden ingevaren in het nieuwe pensioenstelsel zonder dat er sprake is van onteigening van ingelegde premies en opgebouwde aanspraken. Alleen op deze wijze kan de overgang naar het nieuwe stelsel eerlijk en rechtvaardig zijn’.

Daarbij is het voor 50PLUS niet meer dan fair, dat het nieuwe systeem onmiddellijk wordt ingevoerd en dat daarmee niet wordt gewacht  tot 2027.

 

Bij de invoering moet het vermogen worden herverdeeld tussen deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden op basis van de nominale rendementen die op de premie-inleg van de drie categorieën zijn gemaakt sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Pensioenwet in 2007. De aanspraken van de gepensioneerden moeten worden herberekend op basis van het beschikbare vermogen dat aan hen wordt toegewezen.

 

 

  1. Bij de invoering moet het vermogen worden herverdeeld tussen deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden op basis van de nominale rendementen die op de premie-inleg van de drie categorieën zijn gemaakt sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Pensioenwet in 2007. De aanspraken van de gepensioneerden moeten worden herberekend op basis van het beschikbare vermogen dat aan hen wordt toegewezen.