Provincie Zuid-Holland moet actiever worden op gebied huisvesting bijzondere doelgroepen

12 maart 2020

Het is onverteerbaar dat men in de provincie Zuid Holland zeer actief is op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten maar al tevreden is als het provinciaal beleid geen hinderpaal vormt voor de huisvesting van andere doelgroepen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan jongeren, ouderen, gescheiden mensen en andere spoedzoekers.

Jaap Haasnoot heeft in de commissie RWE gepleit voor een provincie-brede inventarisatie van bouwprojecten waar vertraging op zit in Zuid Holland. Voor veel bijzondere doelgroepen zoals spoedzoekers of jongeren kan een tijdelijke woonvoorziening een prima oplossing zijn.

Ook bracht hij naar voren dat de verantwoordelijke PvdA-gedeputeerde werkelijk het verschil kan maken als ze de boel een beetje zou gaan opporren. Breng de zaak in beeld, inventariseer kansen en mogelijkheden voor tijdelijke oplossingen, kijk waar de belemmeringen liggen, kortom maak er werk van.

Bekijk hier zijn pleidooi tijdens de commissie.