Kritische vragen over het Stikstofbeleid

27 mei 2020

Op 27 mei heeft 50PLUS bij monde van Jaap Haasnoot kritische vragen gesteld over het stikstofbeleid in de commissie KNM van de Provincie Zuid-Holland Het is belangrijk dat er goede maatregelen komen, niet alleen om de natuur weer op orde te krijgen maar ook om de bouwopgave in Zuid Holland te kunnen realiseren. Dat bouwen is belangrijk voor iedere Nederlander, trouwens de natuur ook. Het lijkt er sterk op dat het Rijk er een potje van heeft gemaakt met wat pseudo maatregelen en veel te weinig geld. De provincie heeft zelf geen rooie duit om iets te kunnen doen. Dat betekent dat als er niets verandert er ook niet op grote schaal gebouwd kan worden. Dat heeft bijvoorbeeld ernstige consequenties voor een groot bouwproject op het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Het ziet er naar uit dat dit zo niet door kan gaan.

In dit verband is het trouwens ook veelzeggend dat het Rijk, die hier grondeigenaar is, in een wurgcontract via de gemeente heeft bedongen dat ze niets van de enorme grondopbrengst die hier gerealiseerd gaat worden hoeven af te staan om daarmee stikstofmaatregelen te betalen. Terwijl die extra stikstof regelrecht wordt veroorzaakt door het nieuwe dorp van 5600 woningen op dat oude vliegveld. Die rekening wordt dus linksom of rechtsom straks direct bij de burger neergelegd. Het is werkelijk ongelooflijk dat de grote partijen hiermee hebben ingestemd. 50PLUS houdt de vinger aan de pols in de provincie maar ook in de Tweede Kamer.

Bekijk hier de gestelde vragen.