Alternatief voor project:“ Beter Bereikbaar Gouwe”

21 februari 2020

In de commissie Bereikbaarheid & Energie van Provinciale Staten van Zuid Holland heeft de fractie van 50PLUS aandacht gevraagd voor het goede alternatief van het Molenberaad voor het project “ Beter Bereikbaar Gouwe”! De fractie stelde dat de Gedeputeerde dit goede en zinvolle alternatief zeker mee moet nemen in zijn overwegingen tot realisatie.

 

Bekijk hier Willem Bakx over het alternatief.