Pleidooi voor verruiming bezoekersregeling ouderen

21 april 2021

50PLUS wil dat de bezoekersregeling voor thuiswonende ouderen wordt verruimd. “De huidige regeling is voor veel ouderen buitengewoon belastend”, stelt Liane den Haan. De fractievoorzitter van 50PLUS pleitte ook voor duidelijkheid over de coronamaatregelen en over de vaccinatiestrategie.

Oudere - Foto: Geralt (Pixabay)

Veel ouderen zitten door de coronamaatregelen al ruim een jaar in een sociaal isolement. Ze mogen maar één bezoeker per dag ontvangen. Bovendien is de tijd dat er veel voor hen werd georganiseerd al lang weer voorbij. Met het oog op hun mentale en fysieke gezondheid vroeg Liane den Haan in het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus om de bezoekersregeling voor thuiswonende ouderen aan te passen.

Buitengewoon belastend

“De huidige bezoekersregeling is voor veel ouderen buitengewoon belastend”, zei de fractievoorzitter van 50PLUS tegen minister De Jonge. “Met het in acht nemen van alle coronamaatregelen en in de wetenschap dat veel ouderen inmiddels gevaccineerd zijn, wil ik er met klem op aandringen de bezoekersregeling per ommegaande te verruimen!”

Afkalvend draagvlak

Liane verzocht het kabinet ook duidelijkheid over de coronamaatregelen. “Wél naar de supermarkt, maar niet naar de warenmarkt op het plein. Wél naar de schoonheidsspecialist, maar niet naar de zonnestudio. Wél met z’n allen naar het park, maar niet naar een terras”, gaf Liane als voorbeelden van het zwabberbeleid. “Ik kan het niet meer uitleggen waar dit kabinet mee bezig is. Het draagvlak voor de coronamaatregelen neemt hierdoor af.”

Efficiency

Niet alleen de maatregelen maken mensen confuus, ze snappen ook niks meer van de vaccinatiestrategie, betoogde het Kamerlid van 50PLUS. “Mensen zijn bang dat ze vergeten worden en voor oudere echtparen is het heel moeilijk om een gezamenlijke prikafspraak te maken. Terwijl de minister wel partnercoulance heeft toegezegd.” 50PLUS vindt dat niet alleen echtparen boven de 75 jaar tegelijk ingeënt moeten kunnen worden, maar ook echtparen onder de 75 jaar. “Dat zorgt voor efficiency en minder reisbewegingen”, aldus Liane den Haan. 

De volledige inbreng van fractievoorzitter Liane den Haan bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met minister Hugo de Jonge:

“Zo langzamerhand zien wij in Nederland door de bomen het coronabos niet meer. We mogen wél naar de supermarkt en de drogisterij waar het, zeker in de weekenden, ongelooflijk druk is, maar marktkoopmannen mogen in de buitenlucht hun non-food niet op de markt verkopen.

We mogen wél naar de schoonheidsspecialist, maar we mogen niet naar de zonnestudio; terwijl je daar toch alleen en op ruime afstand van anderen onder de zonnebank ligt. We mogen wél in een volle trein of tram zitten, maar we mogen geen theorie-examen doen bij het CBR waar hokjes zijn gemaakt met schermen ertussen en er voldoende afstand wordt bewaard.

Bij mooi weer mogen we met zijn allen wél naar de parken, zitten we op en in elkaar, wordt er bijna niet gehandhaafd, maar de terrassen mogen niet open terwijl de horeca enorm heeft geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat de coronamaatregelen goed kunnen worden nageleefd.

Ik kan het echt niet meer aan mensen uitleggen waar dit kabinet mee bezig is. Misschien kan de minister mij, aan de hand van de hier genoemde voorbeelden, helpen om uitleg te formuleren want het draagvlak onder mensen om zich aan de coronamaatregelen te houden neemt hiermee af.

Fieldlabs
Dan de Fieldlabs, waar het ministerie ruim 900 miljoen voor heeft uitgetrokken. In uw brief van 13 april staat dat het OMT hier bedenkingen bij heeft omdat het bij mensen het idee wekt dat er versoepelingen mogelijk zijn, terwijl dat niet zo is.

Met viroloog Marion Koopmans is mijn vraag aan de minister of we dit geld niet beter kunnen besteden? Bijvoorbeeld aan extra vaccins, de zorgbonus, het openstellen van HBO en Wetenschapelijk Onderwijs of aan het ontwikkelen van, zoals zij dat noemt, een verdedigingslinie. Een plan van hoe we moeten omgaan met de dreiging van nieuwe virussen. Dit kunnen wij ons niet nog een keer laten overkomen.

Vaccinatiestrategie
De vaccinatiestrategie was ingezet op leeftijdscohorten. Als de ene cohort klaar was, zou begonnen worden met de volgende. Het tegendeel is echter waar. Als we kijken naar de staatjes van het RIVM dan zien we dat nog niet alle 90- en 80-plussers zijn gevaccineerd, maar er ook al gevaccineerd wordt onder 70- en 60-plussers. Mensen zijn confuus, snappen er niks meer van, zijn bang dat ze vergeten worden.

En als ze al ingeënt worden, dan is het voor echtparen buitengewoon lastig om gezamenlijk een afspraak te maken. Vorige keer heeft de 50PLUS fractie hier ook al naar gevraagd. De minister gaf toen aan dat er partnercoulance toegepast zou worden en dat de medewerkers van de GGD hierop zouden worden geïnstrueerd.

Daarbij heeft hij in een later stadium de leeftijdsgrens van 75 jaar toegevoegd. Wij krijgen nog steeds veel verontrustende berichten van mensen dat zij nog steeds niet samen een afspraak kunnen maken. En overigens weten veel mensen niet dat er een leeftijdsgrens aan zit. Ook hier moet de communicatie beter. Overigens vinden wij dat echtparen onder de 75 jaar ook tegelijk ingeënt moeten kunnen worden. Dat zorgt voor efficiency en minder reisbewegingen. Kan de minister uitleggen waarom dit nog steeds niet is geregeld?

Dan nog een paar vragen aan de minister:
Er is een enorm hoog ziekteverzuim in de zorg. Het platform Extra Handen voor de Zorg heeft momenteel 6406 mensen beschikbaar die ingezet kunnen worden. Toch zijn er nog maar 1834 beschikbare zorgmedewerkers voorgesteld aan zorgorganisaties. Kan de minister uitleg geven over wat er nodig is om al deze beschikbare mensen ingezet te krijgen?

In paragraaf 16 van uw brief is een heel stuk gewijd aan de mentale gezondheid van jongeren. En dat is natuurlijk terecht. Ik heb ook kinderen en zie wat het met hen doet dat ze niet naar school kunnen, niet kunnen sporten en veel minder sociale interactie hebben met hun vrienden. Maar hoe zit het met de mentale gezondheid van alleenstaande thuiswonende ouderen? Deze mensen zitten al zo’n 15 maanden thuis, alleen of met hooguit één bezoeker per dag.

De afgelopen Covid-periode heb ik veel thuiswonende ouderen gesproken. In het begin van corona werd er veel voor hen georganiseerd, maar dat is inmiddels al weer voorbij. Kan de minister mij vertellen hoe het zit met hun mentale gezondheid? En wat dat doet met hun fysieke gezondheid? Waarom is er wel een steunpakket Welzijn en Jeugd waar 40 miljoen naar toe gaat en dat in uw brief is uitgewerkt, maar zie ik niets over een steunpakket Welzijn en Ouderen? Ik zie dat er geld voor beschikbaar is gesteld. Maar kan de minister mij op de hoogte stellen hoe het daarmee staat?

De huidige bezoekersregeling, namelijk maar één bezoeker per dag, is voor velen buitengewoon belastend. Zo zitten veel ouderen al ruim een jaar in een sociaal isolement. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau geeft aan dat het voor veel mensen niet te begrijpen is dat op allerlei plaatsen mensen in de Fieldlabs wel bijeen mogen komen, de bezoekersregeling bij thuiswonende ouderen niet wordt aangepast.

Zeker omdat veel ouderen inmiddels gevaccineerd zijn. Met het in acht nemen van alle coronamaatregelen, de wetenschap dat veel ouderen inmiddels gevaccineerd zijn wil ik er met klem op aandringen dit per ommegaande te verruimen. Kan de minister mij uitleggen waarom dit nog steeds niet is gebeurd?”

► Volg 50PLUS; meld u aan voor de gratis digitale nieuwsbrief!

© 15 april 2021